Публічне управління та адміністрування у сфері цивільної безпеки (магістр)